Lễ Lạy Địa Tạng Sám (ngày 23 tháng 9 năm 2017) (PDF)

Kính thưa quý bác và quý anh chị,

Nhân dịp lễ Vu Lan, hội Từ Bi Phụng Sự Dallas tổ chức buổi lạy Địa Tạng Sám. Qua việc lạy sám, chúng ta có dịp nhìn lại mình và cùng nhau hồi hướng ánh quang minh của đức Địa Tạng Vương Bồ Tát đến những người thân đã quá vãng.

CSS Dallas chúng con kính mời các bác và các anh chị đến tham dự buổi lễ A Di Đà Sám.

Địa điểm:
Dallas Integral Taichi Center (iTC)
1517-B 14th Street
Plano, TX 75074
Google Map

Thời gian:

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2017
9 giờ sáng đến 12 giờ trưa - Lễ Lạy
12 giờ trưa đến 2 giờ chiều - Ăn trưa

Trang Web:

http://dallas.css-south.org

Điện Thư:

css.south.dallas@gmail.com

Hội Từ Bi Phụng Sự Dallas

Mọi chi tiết xin liên lạc:

Mã Tố Phương: 214-405-9482