Tiểu sử của Thầy Ce Hằng Trường

Thay CE Hang Truong

Thầy Hằng Trường sinh tại Việt Nam, lớn lên trong chiến tranh và tốt nghiệp đại học Mỹ. Thầy học Phật Pháp chính truyền từ Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa, một vị tổ sư Trung Hoa truyền thừa chứng đắc trong thời đại ngày nay của dòng Thiền Quy Ngưỡng, và thọ giới tỳ kheo năm 1982 tại Vạn Phật Thánh Thành. Thầy đã sinh hoạt và phục vụ nhiều cộng đồng đa chủng khắp Á Châu, Mỹ Châu và Âu Châu. Lối sống và thuyết giảng của Thầy dung nạp nhiều nền văn hóa, nhiều triết thuyết mới có giá trị toàn cầu. Thầy Hằng Trường được nhiều người biết đến về đưòng lối tu hành toàn diện, tổng hợp và tân tiến hóa Phật giáo, đem đạo Phật nhập thế, áp dụng thích nghi với trào lưu tiến hóa nhanh chóng của nhân loại hiện nay.

Năm 2002, Thầy Hằng Trường sáng lập Hội Từ Bi Phụng Sự (Compassionate Service Society CSS, nay gọi là CompaSS), một tổ chức bất vụ lợi, nhằm mục đích lành mạnh hóa Thân, Tâm, và Linh Tánh. Năm 2003, Thầy cùng hai thành viên khác lập Tĩnh Tâm Viện Hana tại Maui, Hawaii, với mục tiêu thỉnh mời và tạo điều kiện cho những lãnh tụ tôn giáo chính trên thế giới đối thoại và tạo sự cảm thông giữa các nền văn hóa dị biệt. Năm 2005, Thầy Hằng Trường đã phát động quần chúng cứu trợ nạn nhân sóng thần tại Sri Lanka. Năm 2008 Thầy được Hiệp Hội Thương Mại Á Châu Quận Cam trao tặng giải thưởng Người Lãnh Đạo Cộng Đồng qua việc giảng dạy Taichi Tổng Hợp đã đem lại sức khoẻ tốt.

Trong một thế giới khổ đau cần tình thuơng và quan hoài, những hoạt động và giảng thuyết tôn giáo đầy tính sáng tạo của Thầy Hằng Trường có năng lực làm thăng tiến và lành mạnh hóa tâm linh. Những nỗ lực này làm chuyển hóa sự phân chia chủng tộc và văn hóa, tạo an lạc, hài hòa cho bản thân và cộng đồng. Và đây chính là một số tiêu chuẩn mới của Phật Giáo ở thế kỷ 21 này.